Úvod Vytápění v průmyslu Solární systémy Podklady pro návrh Tepelná čerpadla Kotelny Kontakty

Podklady pro návrh

Naše firma Vám pomůže s výběrem solárního systému vhodného pro Váš objekt.

Pro využití energie ze slunce na ohřev TUV a podporu vytápění byly vyvinuty 2 druhy solárních panelů. A to buď deskové atmosferické kolektory nebo trubicové kolektory.

Deskové atmosférické kolektory obecně mají vysokou účinnost při ideálních slunečních podmínkách ( jasno, červen - srpen ap.) Jako další krok byly vyvinuty trubicové vakuové panely, které vynikají nejen velmi vysokou účinností při ideálních podmínkách (jasno, léto) ale i při nižších venkovních teplotách, nebo při snížené intenzitě slunečního záření (zima, zataženo ap.)

Dalším faktorem ovlivňujícícm efektivitu ohřevu vody a přitápění je stavební instalace kolektorů jižním směrem se sklonem 30-50°, správný návrh zapojení solárního systému, objem solárního zásobníku teplé vody, solární akumulační nádrže nebo kombinované nádrže, umístění vstupů a výstupů bivalentních zdrojů, teplotní spád otopné soustavy atd.

Stanovení počtu kolektorů lze provézt buď klasickým přesnějším výpočtem přes koeficienty účinnosti solárních kolektorů, meteorologických údajů pro danou lokalitu ( teploty, sluneční záření, počet slunečných dní atd.) a dále na základě spotřeby teplé vody v uplynulých obdobích, počtech osob atd. Druhou variantou výpočtu je kvalifikovaným odhadem potřebné plochy kolektorů z údajů maximálních a průměrných zisků jednotlivých kolektorů.

Pro poskytnutí dotace je u solárních kolektorů na přípravu teplé vody podmínkou dosažení vypočetného ročního solárního zisku alespoň 350 kWh na m2 absorpční plochy kolektoru a celkem 1.100 kWh pro instalaci na rodinném domě, nebo 750 kWh na jednu bytovou jednotku napojenou na systém při instalaci na bytovém domě.

U solárního systému, který slouží k přípravě TUV a přitápění, se požadované hodnoty vypočteného solárního zisku pro celou instalaci zvyšují na 1,3 násobek.

Po výpočtu potřebných m2 absorpční plochy solárních kolektorů často dochází k tomu, že na střeše obytného domu není potřebná plocha pro instalaci. Potom je vhodné zvolit trubicové vakuové solární kolektory, které mají větší absorpční plochu na m2 instalační plochy, případně snížit počet kolektorů na přijatelný kompromis.


Návratnost investice do solárních kolektorů

Pro výpočet návratnosti investice je nutné znát konkrétní údaje o spotřebě teplé vody v objektu (důležité pro návrh solárního systému), případně i spotřebě energie, které je nutná pro její ohřev pokud je příprava teplé vody realizována přímo v objektu (důležité pro kalkulaci úspor solárního systému). Pro optimalizaci výpočtu je výhodné znát spotřebu TV v jednotlivých měsících, protože mnohdy existují větší rozdíly ve spotřebě TV mezi jednotlivými měsíci hlavně mezi letním a zimním obdobím. Nejdůležitější údaj je denní spotřeba TV v objektu, podle které se velikost solárního systému navrhuje. Tento údaj však není vždy k dispozici, ale lze ho stanovit výpočtem, podle spotřeby TV za 1 měsíc, nebo pokud ani tento údaj není k dispozici, lze denní spotřebu TV stanovit na základě počtu osob trvale žijících v objektu a průměrné spotřeby TV na 1 osobu a den.

Orientační výpočet úspory nákladů na výrobu TUV

výroba TUV pro dům 69 bytových jednotek, 152 obyvatel
spotřeba TUV na 1 osobu ( ohřev vody z 10 °C na 60 °C ) při 40 litrech / den = 14,4m3 / rok = 879 kWh
potřebná energie pro výrobu TUV 152 osob................................133.608 kW
měrný energetický zisk soustavy z 1m2……………………...............…..525 kWh/m2 rok

Varianta A: solární systém pouze na ohřev teplé vody
získaná energie ze slunce ........... 52.684 kW (úspora 40%)

Pokud budeme počítat průměrnou sazbu elektrického ohřevu v hodnotě cca 3,- Kč / kWh, vyjde roční úspora 158.000,-Kč.

Varianta B: solární systém pro ohřev vody a podporu vytápění
získaná energie ze slunce ........... 67.904 kW (úspora 50%)

Pokud budeme počítat průměrnou sazbu elektrického ohřevu v hodnotě cca 3,- Kč / kWh, vyjde roční úspora 203.700,-Kč.

Výpočet nákladů

Varianta A: Náklady na solární systém pouze na ohřev teplé vody 2.518.000,- Kč
  Dotace 25.000,- Kč x 69 bytových jednotek 1.725.000,- Kč
  Rozdíl: 793.000,-Kč
  Při roční úspoře 158.000,- Kč je návratnost investice 5 let.  
  Náklad na jeden byt: 11.493,- Kč  


Varianta B: Náklady na solární systém pro ohřev TUV a vytápění 2.994.000,- Kč
  Dotace 35.000,- Kč x 69 bytových jednotek 2.415.000,- Kč
  Rozdíl: 579.000,-Kč
  Při roční úspoře 203.700,- Kč je návratnost investice 3 roky.  
  Náklad na jeden byt: 8.392,- Kč  


Jelikož je životnost kolektorů počítána na cca 30 až 40 let a za sluneční energii Vám nikdo posílat účty nebude, investice do solárních kolektorů se určitě vyplatí.