Úvod Vytápění v průmyslu Solární systémy Podklady pro návrh Tepelná čerpadla Kotelny Kontakty

Vytápění v průmyslu

Volba optimálního systému pro vytápění konkrétního objektu je zaručena moľností výběru z kompletního sortimentu kvalitního zařízení nizozemské firmy Alke b.v., jehoľ jsme výhradním dovozcem pro ČR: propagační materiál ke staľení.Světlé zářiče PL


Světlé zářiče SKTmavé zářiče AK-HL


Veąkeré specializované práce zajistíme vlastními pracovníky. Kompletnost sluľeb zahrnuje zpracování technického návrhu včetně cenové kalkulace, zpracování kompletní projektové dokumentace, dodávku, kompletaci a montáľ zařízení, napojení na plynové a elektrické přípojky, napojení na regulaci, uvedení zařízení do provozu a vystavení vąech potřebných protokolů a revizí.

Dále je naąimi pracovníky zajiątěn záruční i pozáruční servis na území celé České republiky.

Infračervené plynové topení lze úspěąně pouľívat i v zemědělských objektech.