Úvod Vytápění v průmyslu Solární systémy Podklady pro návrh Tepelná čerpadla Kotelny Kontakty

Vytápění v zemědělských objektech

Výhody infrečerveného topného systému:
 • teplo je dodáváno přímo do pracovní zóny
 • systém je velmi dobře regulovatelný s krátkou dobou náběhu
 • plyn je spalován s vysokou účinností
 • systém je bezobsluľný

Plynové infrazářiče typové řady ALKE jsou tzv. "světlé" infrazářiče, tzn. pracují s povrchovou teplotou činné plochy cca 900° C. Činnou sálavou plochu infrazářiče tvoří keramické destičky ALKE, které díky unikátnímu sloľení dosahují teplotu 950°C.
 • výběr typů v rozsahu 1,5 - 4,5 kW
 • vysoká účinnost sálání cca 70%
 • určeny pro instalaci do menąích výąek
 • velmi nízké emise NOx
 • konstrukce upravena s ohledem na maximální ľivotnost a spolehlivost
 • černý smaltovaný reflektor zaručuje vysokou sálavou účinnost
 • pro pouľití v praąném prostředí je vybaven prachovým filtrem
 • provedení na zemní plyn i propan


Provedení TE
 • zářič je vybaven pouze termopojistkou, která samočinně uzavře přívod plynu v případě zhasnutí plamene
 • zapalování se provádí ručně, zháąení uzavřením přívodu plynu
Provedení TE EID
 • zářič je vybaven termopojistkou a elektrickým jiskrovým automatickým zapalováním
 • zářiče se spouątějí zapnutím elektrického vypínače, zháąení se provádí uzavřením přívodu plynu
Provedení TE EID MK
 • zářič je vybaven termopojistkou, elektrickým jiskrovým automatickým zapalováním a solenoidovým ventilem
 • zářič můľe být řízen automaickou centrální regulací
 • zářiče se spouątí i zháąí elektrickým vypínačem, nebo sepnutím regulátoru, pokud je připojen
Pouľití
 • menąí haly a dílny
 • lokální vytápění pracovią»
 • zemědělské provozy : drůbeľárny, odchovny krůt, porodny prasnic, baľantnice atd.
 • vytápění venkovních prostor: terasy, zahradní restaurace, atd.